פתרון מוצע לבחינת מה”ט – כימיה לביוטכנולוגיה תשפ”ג