פתרון מוצע לבחינת מה”ט – פרמקולוגיה ופורמולציה של תרופות