קיץ תשפ”ב 2022

פתרון מלא בחינה ארגון וניהול הבניה 2022 מועד א